Firma WIBROBET jest wykonawcą robót ogólnobudowlanych, drogowych i mostowych. Nasze zatrudnienie to 10 do 20 osób, w tym osoby z uprawnieniami budowlanymi i dużym doświadczeniem w budownictwie drogowym i przemysłowym. Dzięki temu możemy podejmować się zadań w zakresie wielu branż budownictwa.

Firma w obecnej formie (firma jednoosobowa) działa od 2004 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele zadań. Niektóre z nich prezentujemy na niniejszej stronie w galerii zdjęć.

Obecnie przygotowujemy się do budowy własnego zaplecza technicznego. Posiadamy sprzęt i wiedzę techniczną do realizacji przedsięwzięć budowlanych wymienionych poniżej w ofercie.

 

Oferta

  • budowa i przebudowa ulic i placów
  • budowa i przebudowa nieskomplikowanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągów wodnych
  • budowa i remonty hal przemysłowych o powierzchni do 3000 m2 z posadzkami przemysłowymi włącznie
  • budowa fundamentów pod urządzenia przemysłowe i rolnicze
  • regeneracja posadzek przemysłowych i szczelin dylatacyjnych
  • budowa i przebudowa przepustów i małych obiektów mostowych
  • wykonanie i montaż poręczy mostowych z wypełnieniem linowym
  • nadzór budowlany w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego i mostowego

Zapraszamy do współpracy!